Katataspulong

Atty. Sonny Pulgar’s Blog & personal website.

“Ang Pilipinas ay Sakop ng Tsina”…Xi Jin Ping

Feb 17, 2024Articles0 comments

May ebidensia ang China na talaga kanila ang Pilipinas o kalahati nito: nangyari ito noong 15th century (1400-1499) noong wala pa ang mga kastila. Nagpadala ng mataas na opisyal ang China upang makipag-ugnayan sa mga tribu sa Pilipinas tungkol sa komersio tulad ng barter o palitan ng produkto.

Dumating si Son Lu at nanirahan sa pinakamalaking isla ng Pilipinas. Minahal sya ng katutubo dahil sa angkin niyang kababaang loob. Yumaman siya at naging maayos ang komersio sa pagitan ng Pilipinas noon at China. Noong ika-16 na siglo (1500-1599) dumating ang kastila at sinakop ang bansa. Noong ika-17 na siglo (1600-1699) marami ng Intsik sa bansa na namuhay dahil kay Son Lu. Noong ika-18 hanggang ika-20 na siglo naging maunlad ang mga Intsik at isinabuhay nila na maging Pilipino. Ang kanilang mga pangalan ay ini-ayon nila sa pangalan ng mga naninirahan dito tulad ng Son Tua naging Tuason o Tuazon; Son Tec-Tecson o Teczon; Son Sing, Singson; Son Zi, Sison; Son Lak, Lacson at Marami pang iba tulad ng Ko Wang Ko, Cojuangco; Ti Hang Ki, TeeHanKee; Yu Sin Ko, Yuchengco at iba pa. Dahil malupit ang mga Kastila, iniwasan ng mga Intsik na gumamit ng tunay nilang pangalan dahil maaring ipatapon sila sa Parian, ang tanging lugar lamang ng mga Tsino sa Intramuros.

Bumalik tayo sa panahon ni Son Lu. Noong pumanaw siya, ibinurol siya sa parteng Ermita. Dahil ‘di naman siya Muslim, matagal siyang nilamay. “Nilamay” ang tawag ng mga unang tao noon sa lugar kung saan ibinurol si Son Lu. Matapos mailibing si Son Lu, tinawag ng Nilamay ang lugar na kanyang punagburulan. Bilang pagkilala ng mga tao kay Son Lu, tinawag nilang Son Lu ang pinakamalaking isla ng Pilipinas.

Nang dumating ang mga Kastila natakot ang mga unang Pilipino. Upang maging kaaya-aya sa pandinig ng mga dayuhan ang Isla ng Son Lu at bayan ng Nilamay, pinalitan nila itong Isla ng Luzon at Bayan ng Maynila.

‘Yan po ang hawak na katibayan ng China kung bakit ‘di nila kinikilala ang hatol ng UN International Court.

Image credit: https://saigoneer.com/asia-news/4753-manila-times-gives-china-the-finger-with-its-own-nine-dash-line-map

w

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.